1. Lördag 22 September: Upp till 3,5 t

2. Söndag 30 September: Alla storlekar

3. Fredag 5 Oktober: Alla storlekar

4. Landplats för vintern